Exploring Fission (inquiry)


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Exploring Fission (inquiry)
شرح I used this for my inquiry based freshman physics course and it worked great!
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه chain reaction، fission، nuclear reaction
شبیه سازی ها شكافت هسته اى


نویسنده K. Gates
مدرسه / سازمان Norfolk Public Schools
ارسال شده 2/10/09
بروزرسانی شده 2/10/09