Nederlands (Holandés)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML Oplossingen van zuren en basen (HTML5) Download Run now
Soluciones Ácido-Base Java Zuur-Base oplossingen Download Run now
Radiación Alfa Java Alfaverval Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML Oppervlaktebouwer (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Álgebra  (HTML5) HTML Oppervlakte model algebra (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Decimales (HTML5) HTML Oppervlakte model decimalen (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Introducción (HTML5) HTML Oppervlakte model inleiding (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Multiplicación  (HTML5) HTML Oppervlakte model vermenigvuldiging (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Rekenen (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash Rekenen Download Run now
Interacciones atómicas (HTML5) HTML Interacties tussen atomen (HTML5) Download Run now
Interacciones Atomicas Java Atomaire interacties Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML Balanceren (HTML5) Download Run now
Malabarismo Java Balanceer Act Download Run now
Balanceo de Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML Reactievergelijkingen doen kloppen (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java Reactievergelijkingen kloppend maken Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java Ballonnen en statische elektriciteit Download Run now
Globos y flotación Java Ballonnen en opwaartse kracht Download Run now
Globos y electrostática (HTML5) HTML Ballonnen en statische elektriciteit (HTML5) Download Run now
Estructura de Bandas Java Bandstructuur Download Run now
Ley de Ohm Java Schakelling met batterij en weerstand Download Run now
Voltaje de batería Java Spanning batterij Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer (HTML5) HTML Wet van Beer lab (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java Wet van Beer - Lab Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML Lichtbreking (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java Breking en terugkaatsing van licht Download Run now
Desintegración Beta Java Betaverval Download Run now
Radiación del Cuerpo Negro (HTML5) HTML Spectrum zwarte straler (HTML5) Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash zwarte straler Download Run now
Estados Ligados Cuánticos Java Quantum bindingstoestanden Download Run now
- HTML Maak een breuk (HTML5) Download Run now
Crear una fracción Java Bouw een breuk Download Run now
Construye una molécula Java Bouw een molecuul Download Run now
Construye un Átomo (HTML5) HTML Bouw een atoom (HTML5) Download Run now
Construir un átomo Java Bouw een atoom Download Run now
Flotabilidad Flash Drijven Download Run now
Graficador de Cálculo Flash Afgeleiden en Integralen tekenen Download Run now
Laboratorio de capacitores Java Condensator Lab Download Run now
Laboratorio de Condensadores: básico (HTML5) HTML Condensator lab: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Cargas y campos (HTML5) HTML Ladingen en velden (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash charges-and-fields Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java Het maken van schakelingen (Gelijk~ en wisselspanning) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java Het maken van schakelingen (Gelijk- en wisselspanning) Download Run now
Kit de construcción de circuitos: CD (HTML5) HTML Circuit constructie kit: gelijkstroom (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Download Run now
Kit de construcción de circuitos: CD - Laboratorio Virtual  (HTML5) HTML Circuit constructie kit: gelijkstroom - Virtueel lab (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash Botsing lab Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML Kleuren zien (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java KLEUR Download Run now
Concentración (HTML5) HTML Concentratie (HTML5) Download Run now
Concentración Java Concentratie Download Run now
Conductividad Java Geleidingsvermogen Download Run now
Ley de Coulomb (HTML5) HTML De wet van Coulomb (HTML5) Download Run now
Pozos Dobles y Enlaces Covalentes Java Covalente bindingen (dubbele potentiaalputten) Download Run now
Ajustando la Curva Flash Functie van een grafiek bepalen Download Run now
Experimento Davisson-Germer Java Davisson-Germer: diffractie van elektronen Download Run now
Densidad Flash Dichtheid Download Run now
- HTML Diffusie (HTML5) Download Run now
Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga Java Neonverlichting en andere ontladingslampen Download Run now
Comida y Ejercicio Java Eten en bewegen Download Run now
campo e Java Elveld Download Run now
Hockey Electrico Java Elektrischveldhockey Download Run now
Cambios y Formas de Energía (HTML5) HTML Soorten en veranderingen van energie (HTML5) Download Run now
Cambios y formas de energías Java Soorten en veranderingen van energie Download Run now
Pista de patinar "Energía" Java EnergieSkatepark Download Run now
Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos (HTML5) HTML Energie in het schaatspark: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Energía en el Skate Park: Básico Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML Ontdek gelijkheid (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Básico (HTML5) HTML Ontdek gelijkheid: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Dos variables (HTML5) HTML Ontdek gelijkheid: twee veranderlijken (HTML5) Download Run now
Graficador de Ecuaciones Flash Grafieken van vergelijkingen tekenen Download Run now
Estimación Flash Schatting Download Run now
Cambio de Expresiones  (HTML5) HTML Uitdrukkingen omwisselen (HTML5) Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java Faraday's Elektromagnetisch Lab Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML De wet van Faraday (HTML5) Download Run now
- Flash faradays-law Download Run now
Presión del fluido y flujo Java Vloeistofdruk en stroming Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java Krachten langs een lijn Download Run now
Fuerzas y movimiento Java Forces and Motion Download Run now
Fuerzas y Movimiento: Fundamentos (HTML5) HTML Kracht en beweging: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java Kracht en beweging: basis Download Run now
Fourier: Fabricacion de Ondas Java Boventonen Download Run now
Parejas de Fracciones (HTML5) HTML Kies je breuk (HTML5) Download Run now
Comparador de Fracciones Java Breuken paren Download Run now
Fracciones: Igualdades  (HTML5) HTML Breuken: gelijkheid (HTML5) Download Run now
Fracciones: Introducción (HTML5) HTML Breuken: inleiding (HTML5) Download Run now
Introducción a las fracciones Java Inleiding breuken Download Run now
Fracciones: Números Mixtos (HTML5) HTML Breuken: gemengde getallen (HTML5) Download Run now
Fricción (HTML5) HTML Wrijving (HTML5) Download Run now
Fricción Flash Wrijving Download Run now
Generador de Funciones (HTML5) HTML Functie Bouwer (HTML5) Download Run now
Generador de Funciones: Básico (HTML5) HTML Functiebouwer: eenvoudig (HTML5) Download Run now
- HTML Inleiding gassen (HTML5) Download Run now
- HTML Eigenschappen van gassen (HTML5) Download Run now
Propiedades del gas Java Eigenschappen van gassen Download Run now
Expresión génica -Fundamentos  (HTML5) HTML Wat je moet weten over uitdrukkingen van genen (HTML5) Download Run now
Generador Java Generator Download Run now
Óptica Geométrica Flash geometric-optics Download Run now
Glaciares Java Gletsjers Download Run now
Graficando Rectas (HTML5) HTML Rechten tekenen (HTML5) Download Run now
Dibujando líneas Java Grafieken tekenen Download Run now
Graficando Cuadráticas  (HTML5) HTML Kwadratische grafieken (HTML5) Download Run now
Graficando Rectas Pendiente-Intersección (HTML5) HTML Tekenen van helling-interval (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML Gravitatie en banen (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java Zwaartekracht en Banen Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad (HTML5) HTML Gravitatiekracht lab (HTML5) Download Run now
Lab. Fuerza de Gravedad Java Gravitatiekracht Laboratorium Download Run now
El Efecto de Invernadero Java Het broeikaseffect Download Run now
Ley de Hooke (HTML5) HTML Wet van Hooke (HTML5) Download Run now
Modelos del Átomo del Hidrógeno Java Modellen van een waterstofatoom Download Run now
Isotopos y Masa Atómica (HTML5) HTML Isotopen en atoommassa (HTML5) Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java isotopen en atoommassa Download Run now
Travoltaje (HTML5) HTML John Tra(voltage) (HTML5) Download Run now
Movimiento de Mariquita en 2D Java Onzelieveheersbeestjekruipt tweedimensionaal Download Run now
Lasers Java Lasers Download Run now
Regresión de mínimos cuadrados  (HTML5) HTML Kleinste kwadraten regressie (HTML5) Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash Maanlander Download Run now
Imán y Brújula Java Magnet and Compass Download Run now
Imanes y Electroimanes Java Magnets and Electromagnets Download Run now
Haz un Diez (HTML5) HTML Maak een tien (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes  (HTML5) HTML Massa’s en veren (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes: Básico  (HTML5) HTML Massa’s en veren: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Resortes y Masa Flash mass-spring-lab Download Run now
Juego de Laberinto Java Doolhofspel Download Run now
Microondas Java Magnetrons Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML Molariteit (HTML5) Download Run now
Molaridad Java molariteit Download Run now
Motores Moleculares Java Moleculaire motors Download Run now
Polaridad de la Molécula  (HTML5) HTML Polariteit van moleculen (HTML5) Download Run now
Polaridad de la Molécula Java polariteit molecuul Download Run now
Moléculas y luz (HTML5) HTML Moleculen en licht (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java Molecules en licht Download Run now
Forma de la Molécula (HTML5) HTML Vormen van moleculen (HTML5) Download Run now
Forma de la Molécula Java Ruimtelijke structuren Download Run now
Formas de la molécula: Conceptos básicos (HTML5) HTML Vormen van moleculen: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Formas de la Molécula: Básico Java Ruimtelijke structuren: basis Download Run now
PhET Movimiento2D Java Beweging in een vlak Download Run now
El Hombre Móvil Java Het bewegende mannetje Download Run now
IRM Simplificado Java Vereenvoudigd MRI Download Run now
Mi Sistema Solar Flash my-solar-system Download Run now
Selección Natural Java Natuurlijke selectie Download Run now
Neurona (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Fisión Nuclear Java Kernsplitsing Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML Wet van Ohm (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash ohms-law Download Run now
Control Óptico De Quantum Java Optisch manipuleren van lichtpulsen Download Run now
Pinzas Ópticas Y Sus Aplicaciones Java Optisch pincet Download Run now
Laboratorio de Péndulo  (HTML5) HTML Slinger lab (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Péndulo Flash pendulum-lab Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java Fotoelektrisch effect Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH schaal (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH-schaal Download Run now
Escala pH: básicos (HTML5) HTML pH schaal: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Tectónica de placas Java Platentektoniek Download Run now
Probabilidad Plinko (HTML5) HTML Galtonbord - waarschijnlijkheid (HTML5) Download Run now
Probabilidad Plinko Flash Knikkerspel en waarschijnlijkheidsverdeling Download Run now
Movimiento de un Proyectil (HTML5) HTML Projectielbeweging (HTML5) Download Run now
Movimiento de un Proyectil Flash Projectielbeweging Download Run now
Juego de Proporciones  (HTML5) HTML Spelen met verhoudingen (HTML5) Download Run now
Penetración Mecánico-Cuántica y Paquete de Ondas Java Kwantumtunnelling en Golfdeeltjes Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java Kwantum golfinterferentie Download Run now
Carga Radiante Flash Radiating Charge Download Run now
Juego de Datación Radioactiva Java Radioactief bepalen van de ouderdom Download Run now
Ondas del radio Java Radiogolven Download Run now
Rampa: Fuerzas y movimiento Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes (HTML5) HTML Reactanten, producten en resten (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java Reactanten, Producten en Resten Download Run now
Velocidades de reacción Java Reacties en reactiesnelheid Download Run now
Resistencia en un cable (HTML5) HTML Weerstand van een draad (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash resistance-in-a-wire Download Run now
Resonancia Flash Resonantie Download Run now
Reacciones reversibles Java Omkeerbare reacties Download Run now
Catarina en Revolución Java Lieveheersbeestje-draaien Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Rutherfordverstrooiing (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Rutherford verstrooiing Download Run now
Modelo de Partículas Auto-impulsadas (DSWeb) Java Zelf aangedreven deeltjesmodel (DSWeb) Download Run now
Semiconductores Java Halfgeleiders Download Run now
Señal de Circuito Java Stroomkirng Download Run now
Sales y Solubilidad Java Zouten en Oplosbaarheid Download Run now
Ondas Acusticas Java Geluidsgolven Download Run now
Estados de la Materia (HTML5) HTML Aggregatietoestanden (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java De fasen van een stof Download Run now
Estados de la Materia: Básico (HTML5) HTML Aggregatietoestanden: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia: Básico Java De fasen van een stof: grondbeginselen Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash stern-gerlach Download Run now
Estirar la DNA Java DNA strekken Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java Suiker- en zoutoplossingen Download Run now
La Rampa Java Krachten op een helling Download Run now
Torque Java Koppel Download Run now
Travoltaje Java Travolta - statische elektriciteit Download Run now
Tour trigonométrico (HTML5) HTML Trigonometrie toer (HTML5) Download Run now
Bajo presión (HTML5) HTML Onder druk (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java Onder Druk Download Run now
Razones unitarias (HTML5) HTML Prijs per stuk (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores Flash Optellen van Vectoren Download Run now
Interferencia de Ondas  (HTML5) HTML Golfinterferentie (HTML5) Download Run now
Interferencia De la Onda Java Golven: interferentie Download Run now
Onda en una cuerda (HTML5) HTML Golf op een koord (HTML5) Download Run now
Onda en una Cuerda Flash Golf op een koord Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Holandés

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .