मराठी (Maratí)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML आम्ल-आम्लारी द्रावण (HTML5) Download Run now
Soluciones Ácido-Base Java आम्ल-आम्लारी द्रावण Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML क्षेत्रफ़ळ शोधा (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash अंकगणित Download Run now
Interacciones Atomicas Java अण्विक आंतरक्रिया Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML संतुलिकरण (HTML5) Download Run now
Malabarismo Java संतुलिकरण Download Run now
Balanceo de Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे Download Run now
Globos y flotación Java फुगा आणि प्लावकता Download Run now
Globos y electrostática (HTML5) HTML फुगा आणि स्थिरविद्युत (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Java बॅट्ररी रेझिस्टर मंडल ( सर्किट) Download Run now
Voltaje de batería Java बॅटरीचा दाब Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer (HTML5) HTML बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML प्रकाशाचे अपवर्तन (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java प्रकाशाचे अपवर्तन Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash कृष्णिका वर्णपंक्ती Download Run now
Crear una fracción Java अपुर्णांक बनवा Download Run now
Construye una molécula Java रेणु बनवा Download Run now
Construye un Átomo (HTML5) HTML अणु बनवा (HTML5) Download Run now
Construir un átomo Java अणु बनवा Download Run now
Flotabilidad Flash प्लावकता Download Run now
Laboratorio de capacitores Java कपॅसिटर प्रयोगशाळा Download Run now
Cargas y campos (HTML5) HTML भार आणि क्षेत्र (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash प्रभार आणि क्षेत्र Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java (AC+DC) मंडल जोडणी संच Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java (AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java मंडल जोडणी संच (DC फक्त) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash दे धक्का ! Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML रंग ओळख (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java रंग ओळख Download Run now
Concentración (HTML5) HTML कॉन्संट्रेशन (संहति) (HTML5) Download Run now
Concentración Java संहती Download Run now
Conductividad Java वाहकता Download Run now
Densidad Flash घनता Download Run now
Comida y Ejercicio Java खाणे आणि व्यायाम Download Run now
Hockey Electrico Java विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना Download Run now
Pista de patinar "Energía" Java एनर्जी स्केट पार्क Download Run now
Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos (HTML5) HTML एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5) Download Run now
Energía en el Skate Park: Básico Java एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) Download Run now
Cambio de Expresiones  (HTML5) HTML पदावली शोध (HTML5) Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML फॅरेडेचा नियम (HTML5) Download Run now
- Flash फॅरेडेचा नियम Download Run now
Presión del fluido y flujo Java द्रव - दाब आणि प्रवाह Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java एक प्रतलीय बल Download Run now
Fuerzas y movimiento Java बल आणि गती Download Run now
Fuerzas y Movimiento: Fundamentos (HTML5) HTML बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5) Download Run now
Parejas de Fracciones (HTML5) HTML अपुर्णांकच्या जोड्या (HTML5) Download Run now
Comparador de Fracciones Java अपुर्णांकाच्या जोड्या Download Run now
Introducción a las fracciones Java अपुर्णांकांची माहिती Download Run now
Fricción (HTML5) HTML घर्षण (HTML5) Download Run now
Fricción Flash घर्षण Download Run now
Generador de Funciones (HTML5) HTML फंक्शन बिल्डर (HTML5) Download Run now
Generador de Funciones: Básico (HTML5) HTML फ़ंक्शन बिल्डर (HTML5) Download Run now
Propiedades del gas Java वायूचे गुणधर्म Download Run now
Expresión génica - Fundamentos Java जनूक अविष्करण - प्राथमिक Download Run now
Generador Java जनित्र (जनरेटर) Download Run now
Óptica Geométrica Flash पकाशीय भूमिती Download Run now
Graficando Rectas (HTML5) HTML आलेखावर रेषा काढने (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad (HTML5) HTML गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
Lab. Fuerza de Gravedad Java गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा Download Run now
Ley de Hooke (HTML5) HTML हुक चा नियम (HTML5) Download Run now
Isotopos y Masa Atómica (HTML5) HTML समस्थानिके आणि अणुवस्तुमान (HTML5) Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java समस्थनिके आणि अणू भार Download Run now
Travoltaje (HTML5) HTML जॉन ट्राव्होल्टेज (HTML5) Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash चंदावरोहण Download Run now
Imán y Brújula Java चुंबक आणि होकायंत्र Download Run now
Imanes y Electroimanes Java चुंबक आणि विद्युतचुंबक Download Run now
Haz un Diez (HTML5) HTML १० बनवा (HTML5) Download Run now
Microondas Java सुक्ष्मतरंग Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML रेणुता (HTML5) Download Run now
Forma de la Molécula (HTML5) HTML रेणूचे आकार (HTML5) Download Run now
Formas de la molécula: Conceptos básicos (HTML5) HTML रेणुचे आकार: प्राथमिक (HTML5) Download Run now
PhET Movimiento2D Java द्विमित चलन Download Run now
Mi Sistema Solar Flash माझी सूर्यमाला Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML ओहमचा नियम (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash ओहमचा नियम Download Run now
Laboratorio de Péndulo  (HTML5) HTML लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java प्रकाशविद्युत परिणाम Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH (सामु) मापन (HTML5) Download Run now
Tectónica de placas Java भूपट्ट विवर्तन Download Run now
Probabilidad Plinko (HTML5) HTML प्लिन्को संभाव्यता (HTML5) Download Run now
Ondas del radio Java रेडीओ तरंग आणि विद्युतचुंबकिय क्षेत्र Download Run now
Rampa: Fuerzas y movimiento Java उतरण : बल आणि गती Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes (HTML5) HTML अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक (HTML5) Download Run now
Resistencia en un cable (HTML5) HTML तारेमधील विरोध (HTML5) Download Run now
Reacciones reversibles Java परिवर्तनीय प्रतिक्रिया Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML रुदरफ़ोर्ड विचलन (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia (HTML5) HTML पदार्थांच्या प्रावस्था (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java पदार्थांच्या स्थिती Download Run now
Estados de la Materia: Básico (HTML5) HTML पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक) (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia: Básico Java पदार्थांच्या स्थिती Download Run now
Tour trigonométrico (HTML5) HTML त्रिकोणमितीची सफ़र (HTML5) Download Run now
Bajo presión (HTML5) HTML दाबाखाली (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java दाबाखाली Download Run now
Razones unitarias (HTML5) HTML एकाचा दर (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores Flash सदिशांची बेरीज Download Run now
Interferencia De la Onda Java तरंग प्रतिघात Download Run now
Onda en una cuerda (HTML5) HTML दोरी वरील लाट (HTML5) Download Run now
Onda en una Cuerda Flash दोरी वरील लाट Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Maratí

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .