Armenian (Armenio)

Ley de Equilibrio (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Malabarismo Java Balancing Act Download Run now
Globos y electrostática (HTML5) HTML Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը (HTML5) Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը Download Run now
Globos y flotación Java Փուչիկներ և լողունություն Download Run now
Ley de Ohm Java Մարտկոց-Դիմադրություն շղթան Download Run now
Voltaje de batería Java Մարտկոցի լարումը Download Run now
Construir un átomo Java Նյութի ատոմային կառուցվածքը Download Run now
Laboratorio de capacitores Java Կուտակիչների լաբարատորիա Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML Գույնի ընկալում (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java Գույնի ընկալում Download Run now
Conductividad Java Հաղորդիչներ Download Run now
campo e Java Էլեկտրական դաշտը Download Run now
Hockey Electrico Java Էլեկտրական դաշտի հոկեյ Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java Ֆարադեյի Էլեկտրամագնիսական լաբարատորիան Download Run now
Presión del fluido y flujo Java Հեղուկի ճնշումը և հոսքը Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java Ուժեր և Շարժում։ Հիմունքներ Download Run now
Propiedades del gas Java Գազի հատկությունները Download Run now
Generador Java Գեներատոր Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
Travoltaje (HTML5) HTML Փորձարարը (HTML5) Download Run now
Imán y Brújula Java Մագնիս և Կողմնացույց Download Run now
Imanes y Electroimanes Java Մագնիսներ և Էլեկտրոմագնիսներ Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java Ֆոտոէլեկտրական էֆեկտ Download Run now
Movimiento de un Proyectil Flash Արկի շարժում Download Run now
Reacciones reversibles Java Փոխարկելի ռեակցիաներ Download Run now
Semiconductores Java Կիսահաղորդիչներ Download Run now
Señal de Circuito Java Ազդանշանի շղթա Download Run now
Ondas Acusticas Java Ձայն Download Run now
Travoltaje Java Փորձարարը Download Run now
Bajo presión (HTML5) HTML Ճնշման տակ (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java Ճնշման տակ Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Armenio

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .