беларускі (Bielorruso)

Radiación Alfa Java Альфа-распад Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Арыфметыка (HTML5) Download Run now
Interacciones atómicas (HTML5) HTML Узаемадзеянне атамаў (HTML5) Download Run now
Interacciones Atomicas Java Узаемадзеянні атамаў Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML Ураўнаважванне (HTML5) Download Run now
Malabarismo Java Ураўнаважванне Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java Шарыкі і статычная электрычнасць Download Run now
Globos y flotación Java Уласцівасці газу Download Run now
Globos y electrostática (HTML5) HTML Шарыкі і статычная электрычнасць (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Java Ланцуг з батарэі і рэзістара Download Run now
Voltaje de batería Java Пабочныя сілы крыніцы току Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML Праламленне святла (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java Праламленне святла Download Run now
Desintegración Beta Java Бэта-распад Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash Спектр абсалютна чорнага цела Download Run now
Construye un Átomo (HTML5) HTML Стварыце атам (HTML5) Download Run now
Construir un átomo Java Стварыць атам Download Run now
Flotabilidad Flash Выштурхваючая сіла Download Run now
Graficador de Cálculo Flash падлік графічнага Download Run now
Laboratorio de capacitores Java Лабараторыя кандэнсатараў Download Run now
Laboratorio de Condensadores: básico (HTML5) HTML Лабараторыя кандэнсатараў: асновы (HTML5) Download Run now
Cargas y campos (HTML5) HTML Зарады і палі (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash Зарады і электрычныя палі Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java Зборка ланцуга пастаяннага і пераменнага току Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java Віртуальная лабараторыя "Зборка ланцуга пастаяннага і пераменнага току" Download Run now
Kit de construcción de circuitos: CD (HTML5) HTML Канструктар ланцугоў пастаяннага току (HTML5) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java Зборка ланцуга пастаяннага току Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java Віртуальная лабараторыя "Зборка ланцуга пастаяннага току" Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash Лабараторыя сутыкненняў Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML Каляровы зрок (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java Каляровы зрок Download Run now
Experimento Davisson-Germer Java Дэвісан-Гермер: дыфракцыя электронаў Download Run now
Densidad Flash Шчыльнасць Download Run now
Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga Java Неонавыя і другія газаразрадныя лямпы Download Run now
campo e Java Электрычнае поле мары Download Run now
Hockey Electrico Java Хакей на электрычным полі Download Run now
Cambios y formas de energías Java Віды энергіі і яе змяненні Download Run now
Pista de patinar "Energía" Java Энергетычны скейт-парк Download Run now
Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos (HTML5) HTML Энергетычны скейт-парк: Асновы (HTML5) Download Run now
Energía en el Skate Park: Básico Java Энергетычны скейт-парк: Асновы Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java Электрамагнітная лабараторыя Фарадэя Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML Закон Фарадэя (HTML5) Download Run now
- Flash Закон Фарадэя Download Run now
Presión del fluido y flujo Java Ціск у вадкасці і ў патоку Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java Сілы ў 1 вымярэнні Download Run now
Fuerzas y movimiento Java Сілы і рух Download Run now
Fuerzas y Movimiento: Fundamentos (HTML5) HTML Сілы і рух: Асновы (HTML5) Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java Сілы і рух: Асновы Download Run now
Parejas de Fracciones (HTML5) HTML fraction-matcher (HTML5) Download Run now
Fricción (HTML5) HTML Трэнне (HTML5) Download Run now
Fricción Flash Трэнне Download Run now
Propiedades del gas Java Уласцівасці газу Download Run now
Generador Java Генератар Download Run now
Óptica Geométrica Flash Геаметрычная оптыка Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML Гравітацыя і арбіты (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java Гравітацыя і арбіты Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad (HTML5) HTML Лабараторыя гравітацыйнай сілы (HTML5) Download Run now
Lab. Fuerza de Gravedad Java Лабараторыя гравітацыйнай сілы Download Run now
El Efecto de Invernadero Java Парніковы эфект Download Run now
Ley de Hooke (HTML5) HTML Закон Гука (HTML5) Download Run now
Modelos del Átomo del Hidrógeno Java Мадэлі атама вадароду Download Run now
Isotopos y Masa Atómica (HTML5) HTML Ізатопы і атамная маса (HTML5) Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java Ізатопы і атамная маса Download Run now
Travoltaje (HTML5) HTML Травальтаж (HTML5) Download Run now
Movimiento de Mariquita en 2D Java Рух божай кароўкі Download Run now
Lasers Java Лазеры Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash Месяцавы спускаемы апарат Download Run now
Imán y Brújula Java Магніт і компас Download Run now
Imanes y Electroimanes Java Магніты і электрамагніты Download Run now
Laboratorio de Resortes y Masa Flash Грузы і спружыны Download Run now
Juego de Laberinto Java Гульнёвы лабірынт Download Run now
Microondas Java Мікрахвалевае выпраменьванне Download Run now
Moléculas y Luz Java Малекулы і выпраменьванне Download Run now
PhET Movimiento2D Java Рух на плоскасці Download Run now
El Hombre Móvil Java Чалавека, што не хоча стаяць на месце Download Run now
IRM Simplificado Java Спрошчаны МРТ Download Run now
Mi Sistema Solar Flash Мая Сонечная сістэма Download Run now
Frecuencias resonantes. Flash Нармальныя рэжымы Download Run now
Fisión Nuclear Java Ядзернае дзяленне Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML Закон Ома (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash Закон Ома Download Run now
Laboratorio de Péndulo  (HTML5) HTML Лабараторыя маятнікаў (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Péndulo Flash Лабараторыя маятнікаў Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java Фотаэлектрычны эфект Download Run now
Movimiento de un Proyectil (HTML5) HTML Рух у гравітацыйным полі (HTML5) Download Run now
Movimiento de un Proyectil Flash Балістычных рух Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java Інтэрферэнцыя і дыфракцыя квантавых часціц Download Run now
Juego de Datación Radioactiva Java Радыёізатопнае даціраванне Download Run now
Ondas del radio Java Радыё і электрамагнітныя хвалі Download Run now
Rampa: Fuerzas y movimiento Java Нахіленая плоскасць: Сіла і рух Download Run now
Resistencia en un cable (HTML5) HTML Супраціўленне правадніка (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash Супраціўленне правадніка Download Run now
Resonancia Flash Рэзананс Download Run now
Reacciones reversibles Java Зварачальныя рэакцыі Download Run now
Catarina en Revolución Java Вярчальны рух божай кароўкі Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Рассейванне Рэзерфарда (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Рэзерфордаўскае рассейванне Download Run now
Ondas Acusticas Java Гук Download Run now
Estados de la Materia (HTML5) HTML Станы матэрыі (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java Стан рэчыва Download Run now
Estados de la Materia: Básico (HTML5) HTML Агрэгатныя станы рэчыва: асновы (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia: Básico Java Стан рэчыва: асновы Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash Эксперымент Штэрна-Герлаха Download Run now
Torque Java Вярчальны момант Download Run now
Travoltaje Java Травальтаж Download Run now
Tour trigonométrico (HTML5) HTML Трыганаметрычныя функцыі (HTML5) Download Run now
Bajo presión (HTML5) HTML Пад ціскам (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java Пад ціскам Download Run now
Interferencia De la Onda Java Інтэрферэнцыя хваль Download Run now
Onda en una cuerda (HTML5) HTML Хвалі ў струне (HTML5) Download Run now
Onda en una Cuerda Flash Хвалі ў струне Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Bielorruso

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .