Από τον φυλλομετρητή σας απουσιάζουν χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσουν οι προσομοιώσεις σε HTML5. Προτείνονται Internet Explorer 9+ ή πρόσφατες εκδόσεις των Chrome και Safari
Be an HTML5 Hero!

By converting our sims to HTML5, we make them seamlessly available across platforms and devices. Whether you have laptops, iPads, chromebooks, or BYOD, your favorite PhET sims are always right at your fingertips.

Become part of our mission today, and transform the learning experiences of students everywhere!

PhET Quick Tips

Νέες προσομοιώσεις