Επιστροφή στο Κύριο Περιεχόμενο
INTERACTIVE SIMULATIONS
FOR SCIENCE AND MATH
Οι προσομοιώσεις του έργου έχουν διανεμηθεί περισσότερο από 110 εκατομμύρια φορές
Play with Simulations Teachers Register Here
< >
What is PhET?

Founded in 2002 by Nobel Laureate Carl Wieman, the PhET Interactive Simulations project at the University of Colorado Boulder creates free interactive math and science simulations. PhET sims are based on extensive education research and engage students through an intuitive, game-like environment where students learn through exploration and discovery.

INTERACT, DISCOVER, LEARN!

Για εκπαιδευτικούς
Περιήγηση στις δραστηριότητες
Share your Activities
Tips for Using PhET
Donate Today
και άλλους χορηγούς μας, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών όπως εσείς.