ปฏิบัติการเรื่องแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในเซลล์


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel ปฏิบัติการเรื่องแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในเซลล์
Beskrivelse ปฏิบัติการเรื่องแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในเซลล์
Emne Fysik
Niveau Bachelor - intro, Gymnasium
Type Laboratorie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Thai
Nøgleord แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต้านทานภายในเซลล์
Simuleringer Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5)


Forfattere chanwit kamcharean
Skole / organisation Chiang Mai Rajabhat University
Dato for tilmelding 10-07-21
Dato for opdatering 10-07-21