Friction


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Friction
Beskrivelse This experiment is talking about friction and what happens when we rub the books together.
Emne Fysik
Niveau Bachelor - intro, Gymnasium
Type Laboratorie
Varighed 30 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord friction, heat, molecules, temperature
Simuleringer Friktion (HTML5), Friktion


Forfattere Alia Alsuwaiji
Kontakt email alia.alsuwaiji@gmail.com
Skole / organisation Alia Alsuwaiji
Dato for tilmelding 19-11-20
Dato for opdatering 19-11-20