Flexible Quadratics


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Flexible Quadratics
Beskrivelse Students investigate changing the coefficients in a quadratic equation
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord Equations, Graph, Quadratic
Simuleringer Graftegner


Forfattere Andrew Marshallsay
Skole / organisation Henley High School
Dato for tilmelding 10-10-12
Dato for opdatering 10-10-12