Školski nivoi Koledž (High School)

Screenshot of the simulation Agregatna stanja
Agregatna stanja
Screenshot of the simulation Agregatna stanja: osnovni nivo
Agregatna stanja: osnovni nivo
Screenshot of the simulation ALFA-RASPAD
ALFA-RASPAD
Screenshot of the simulation Baloni i statički elektricitet
Baloni i statički elektricitet
Screenshot of the simulation BETA-RASPAD
BETA-RASPAD
Screenshot of the simulation BUBAMARA - KRETANJE 2D
BUBAMARA - KRETANJE 2D
Screenshot of the simulation BUBAMARA NA RINGIŠPILU
BUBAMARA NA RINGIŠPILU
Screenshot of the simulation Crtanje pravih
Crtanje pravih
Screenshot of the simulation DATIRANJE POMOĆU RADIOAKTIVNOSTI - IGRA
DATIRANJE POMOĆU RADIOAKTIVNOSTI - IGRA
new-ribbon Screenshot of the simulation Difuzija
Difuzija
Screenshot of the simulation Džontra, dakle, Volta
Džontra, dakle, Volta
Screenshot of the simulation EFEKAT STAKLENE BAŠTE
EFEKAT STAKLENE BAŠTE
Screenshot of the simulation Naelektrisanja i polja
Naelektrisanja i polja
Screenshot of the simulation Električni hokej je bolji od 
električne stolice!
Električni hokej je bolji od električne stolice!
Screenshot of the simulation Električno polje
Električno polje
new-ribbon Screenshot of the simulation ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE
Screenshot of the simulation Energija u skejt-parku
Energija u skejt-parku
Screenshot of the simulation Energija u skejt-parku: Osnovna 
verzija
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija
Screenshot of the simulation FOTOELEKTRIČNI EFEKAT
FOTOELEKTRIČNI EFEKAT
Screenshot of the simulation FUNKCIJE, IZVODI, INTEGRALI - GRAFIČKI
FUNKCIJE, IZVODI, INTEGRALI - GRAFIČKI
Screenshot of the simulation FURIJE-OVA SINTEZA - PRAVLJENJE TALASA
FURIJE-OVA SINTEZA - PRAVLJENJE TALASA
Screenshot of the simulation Faradejev zakon
Faradejev zakon
Screenshot of the simulation Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа
Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа
Screenshot of the simulation GASNI ZAKONI
GASNI ZAKONI
Screenshot of the simulation Generator
Generator
Screenshot of the simulation Geometrijska optika
Geometrijska optika
Screenshot of the simulation GLEČERI
GLEČERI
Screenshot of the simulation Graditelj funkcija
Graditelj funkcija
Screenshot of the simulation Grafik kvadratne funkcije
Grafik kvadratne funkcije
Screenshot of the simulation Gravitacija i orbite
Gravitacija i orbite
Screenshot of the simulation Gravitacija
Gravitacija
Screenshot of the simulation Gustina
Gustina
Screenshot of the simulation HEMIJSKE REAKCIJE I PROMJENE
HEMIJSKE REAKCIJE I PROMJENE
Screenshot of the simulation Pritisak
Pritisak
Screenshot of the simulation Hukov zakon
Hukov zakon
new-ribbon Screenshot of the simulation Interferencija talasa
Interferencija talasa
Screenshot of the simulation Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom)
Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom)
Screenshot of the simulation ISHRANA & VJEŽBANJE
ISHRANA & VJEŽBANJE
Screenshot of the simulation Istraživač jednačina
Istraživač jednačina
Screenshot of the simulation Istraživač jednačina: Dvije promjenljive
Istraživač jednačina: Dvije promjenljive
Screenshot of the simulation IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA
IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA
Screenshot of the simulation Izotopi i atomska masa
Izotopi i atomska masa
Screenshot of the simulation Kako vidimo boje
Kako vidimo boje
Screenshot of the simulation KISELO-BAZNI RASTVORI
KISELO-BAZNI RASTVORI
Screenshot of the simulation Matematičko klatno
Matematičko klatno
Screenshot of the simulation Komplet zа električnu struju (AC+DC)
Komplet zа električnu struju (AC+DC)
Screenshot of the simulation Komplet zа električnu struju (AC+DC), Virtual Lab
Komplet zа električnu struju (AC+DC), Virtual Lab
Screenshot of the simulation Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC)
Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC)
Screenshot of the simulation Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija
Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija
Screenshot of the simulation Koncentracija
Koncentracija
Screenshot of the simulation KONDENZATOR
KONDENZATOR
Screenshot of the simulation KONDENZATOR: Osnove
KONDENZATOR: Osnove
Screenshot of the simulation Kretanje u 2-D
Kretanje u 2-D
Screenshot of the simulation Kretanje projektila
Kretanje projektila
new-ribbon Screenshot of the simulation Kulonov zakon
Kulonov zakon
Screenshot of the simulation KVANTNA OPTIKA
KVANTNA OPTIKA
Screenshot of the simulation LASERI
LASERI
Screenshot of the simulation Lavirint (brzina - ubrzanje)
Lavirint (brzina - ubrzanje)
Screenshot of the simulation Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer)
Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer)
Screenshot of the simulation Magneti i elektromagneti
Magneti i elektromagneti
Screenshot of the simulation Magnet i kompas
Magnet i kompas
Screenshot of the simulation Mase i opruge
Mase i opruge
Screenshot of the simulation Matematički model površina - Algebra
Matematički model površina - Algebra
Screenshot of the simulation Interakcije atoma
Interakcije atoma
Screenshot of the simulation MIKROTALASI
MIKROTALASI
Screenshot of the simulation MJESEČEV MODUL
MJESEČEV MODUL
Screenshot of the simulation MODELI ATOMA VODONIKA
MODELI ATOMA VODONIKA
Screenshot of the simulation Moj Solarni sistem
Moj Solarni sistem
Screenshot of the simulation Molarnost
Molarnost
Screenshot of the simulation Molekule i svjetlost
Molekule i svjetlost
Screenshot of the simulation MOMENT SILE
MOMENT SILE
Screenshot of the simulation MRI-NAJJEDNOSTAVNIJE
MRI-NAJJEDNOSTAVNIJE
Screenshot of the simulation Napon baterije
Napon baterije
Screenshot of the simulation Izgradi atom
Izgradi atom
Screenshot of the simulation Napravi molekulu
Napravi molekulu
Screenshot of the simulation Napravi razlomak
Napravi razlomak
Screenshot of the simulation NEONSKA SVJETLA & DRUGE LAMPE SA PRAŽNJENJEM U GASU
NEONSKA SVJETLA & DRUGE LAMPE SA PRAŽNJENJEM U GASU
Screenshot of the simulation Neuron
Neuron
Screenshot of the simulation Novčići (Algebarski izrazi)
Novčići (Algebarski izrazi)
Screenshot of the simulation Nuklearni raspad
Nuklearni raspad
Screenshot of the simulation Oblici molekule
Oblici molekule
Screenshot of the simulation Oblici molekule: Osnove
Oblici molekule: Osnove
Screenshot of the simulation Omov zakon
Omov zakon
Screenshot of the simulation Otpornost žice
Otpornost žice
Screenshot of the simulation Osobine gena - Osnove
Osobine gena - Osnove
new-ribbon Screenshot of the simulation Osobine gasa
Osobine gasa
Screenshot of the simulation pH skala
pH skala
Screenshot of the simulation Pijaca, šoping i trke
Pijaca, šoping i trke
Screenshot of the simulation Polarnost molekule
Polarnost molekule
Screenshot of the simulation Poređenje i procjena
Poređenje i procjena
Screenshot of the simulation Potisak
Potisak
Screenshot of the simulation POVRATNI (REVERZIBILNI) 
PROCESI
POVRATNI (REVERZIBILNI) PROCESI
Screenshot of the simulation Prava-nagib-odsječak
Prava-nagib-odsječak
Screenshot of the simulation Prelamanje svjetlosti
Prelamanje svjetlosti
Screenshot of the simulation Prosto strujno kolo (bаterijа - otpornik)
Prosto strujno kolo (bаterijа - otpornik)
Screenshot of the simulation Protok fluida i pritisak
Protok fluida i pritisak
Screenshot of the simulation Provodljivost
Provodljivost
Screenshot of the simulation RADIO TALASI  &  
ELEKTROMAGNETNA POLJA
RADIO TALASI & ELEKTROMAGNETNA POLJA
Screenshot of the simulation Plinko vjerovatnoća
Plinko vjerovatnoća
Screenshot of the simulation Rastvori šećera i soli
Rastvori šećera i soli
Screenshot of the simulation Ravnoteža
Ravnoteža
Screenshot of the simulation Razlomci - Uvod
Razlomci - Uvod
Screenshot of the simulation Reaktanti, produkti reakcije i viškovi
Reaktanti, produkti reakcije i viškovi
Screenshot of the simulation Regresija najmanjih kvadrata
Regresija najmanjih kvadrata
Screenshot of the simulation REGULACIJA LAKTOZE- GENSKE MAŠINE Gene Machine: The Lac Operon
REGULACIJA LAKTOZE- GENSKE MAŠINE Gene Machine: The Lac Operon
Screenshot of the simulation Rezonanca
Rezonanca
Screenshot of the simulation Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje
Screenshot of the simulation Sabiranje vektora
Sabiranje vektora
Screenshot of the simulation Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje)
Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje)
Screenshot of the simulation Signal i provodnik
Signal i provodnik
Screenshot of the simulation SILA 1-D. II Njutnov zakon
SILA 1-D. II Njutnov zakon
Screenshot of the simulation SILE I KRETANJE
SILE I KRETANJE
Screenshot of the simulation Sile i kretanje - Osnove
Sile i kretanje - Osnove
Screenshot of the simulation SOLI & OTAPANJE
SOLI & OTAPANJE
Screenshot of the simulation Razlomci
Razlomci
Screenshot of the simulation STRMA RAVAN: SILE I KRETANJE
STRMA RAVAN: SILE I KRETANJE
Screenshot of the simulation SUDARI U MEHANICI
SUDARI U MEHANICI
Screenshot of the simulation Talas na žici
Talas na žici
Screenshot of the simulation Tektonske ploče
Tektonske ploče
Screenshot of the simulation Tijelo na strmoj ravni
Tijelo na strmoj ravni
Screenshot of the simulation Transport kroz membranu
Transport kroz membranu
Screenshot of the simulation Trenje
Trenje
Screenshot of the simulation Trigonometrijske funkcije
Trigonometrijske funkcije
new-ribbon Screenshot of the simulation ZRAČENJE CRNOG TIJELA
ZRAČENJE CRNOG TIJELA
Screenshot of the simulation ZRAČENJE NAELEKTRISANJA U KRETANJU
ZRAČENJE NAELEKTRISANJA U KRETANJU
Screenshot of the simulation ZVUČNI TALASI
ZVUČNI TALASI