Corrente e circuito elétrico


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Corrente e circuito elétrico
Opis Estudo dirigido e autónomo: atividade interativa com o uso de simuladores do Phet-Colorado no estudo de corrente e circuito elétrico
Subjekt Fizika
Nivo Fakultet (Master), High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod
Tip Domaći zad., Guided Activity, Lab, Multiple-Choice Concept Questions, Remote Learning
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Portugalski
Ključne riječi circuito, elétrica, elétrico, eletricidade, física, fenómeno, resistência, resistores
Simulacije Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC) (HTML5), Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija (HTML5), Omov zakon (HTML5), Omov zakon, Otpornost žice (HTML5), Omov zakon


Autori: Lígia Lopes
Škola / Organizacija Universidade Beira Interior
Poslato 12/23/21
Obnovljeno 12/23/21