Mechanical energy lab - Remote


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Mechanical energy lab - Remote
Opis Students collect the time of skater at different heights (in the absence of non-conservative forces) and produce gravitational potential energy vs time, kinetic energy vs time, and mechanical energy vs time graphs in Excel spreadsheet. They also investigate the effect of mass of the skater on the graphs and on the speed of the skater.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab, Remote Learning
Trajanje 120 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Excel, conservative forces, graphing, kinetic energy, potential energy
Simulacije Energija u skejt parku (HTML5)


Autori: Nassi Rafiee
Škola / Organizacija TDSB
Poslato 4/22/21
Obnovljeno 4/22/21