project motion


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov project motion
Opis
Subjekt Fizika
Nivo Fakultet (Master)
Tip Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi lab2233
Simulacije Kretаnje projektilа


Autori: Rodha Hamid
Kontakt e-mail Rodha.hamid12@gmail.com
Škola / Organizacija University of sharjah
Poslato 11/15/20
Obnovljeno 11/15/20