Estado Gaseoso


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Estado Gaseoso
Opis
Subjekt Fizika, Ostalo
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod, Ostalo
Tip Lab, Ostalo
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Španski (Španija)
Ključne riječi Beata Imelda, Estado Gaseoso, Laboratorio, Simuladores, Walter Manuel Trujillo Yaipen
Simulacije Osobine gasa (HTML5), OSOBINE IDEALNOG GASA, Gas - uvod (HTML5)


Autori: walter Manuel Trujillo Yaipen
Kontakt e-mail thecesar5_x@hotmail.com
Škola / Organizacija I.E.P.Beata Imelda
Poslato 11/9/20
Obnovljeno 11/9/20