Empuje Hidrostática


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Empuje Hidrostática
Opis
Subjekt Fizika, Hemija, Ostalo
Nivo Fakultet (Master), Osnovni studij - Napredno, Osnovni studij - Uvod, Ostalo
Tip Lab, Ostalo
Trajanje 120 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Španski
Ključne riječi Arquimedes, Hidrostatica, Pascal, Walter Manuel Trujillo Yaipen
Simulacije Gustina


Autori: walter Manuel Trujillo Yaipen
Škola / Organizacija I.E.P. Beata Imelda
Poslato 10/11/20
Obnovljeno 10/22/20