pH Relationships


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov pH Relationships
Opis Explore relationships between pH, H+ and OH-; Work through how to calculate pH and pOH from H+ and OH-
Subjekt Hemija
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab, Remote Learning
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi [H+], [OH-], pH, pOH
Simulacije KISELO-BAZNI RASTVORI (HTML5)


Autori: Jaime Stasiorowski
Škola / Organizacija Deerfield High School
Poslato 5/4/20
Obnovljeno 5/4/20