Investigating time period of a simple pendulum


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Investigating time period of a simple pendulum
Opis Investigate the factors affecting time period of a simple pendulum. Determine gravitational field strength at a location by swinging a simple pendulum and performing curve fitting on linearized data.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi curve fitting, data linearization, simple pendulum, time period
Simulacije Matematičko klatno (HTML5)


Autori: Arooj Mukarram
Kontakt e-mail amukarram@prairieschool.com
Škola / Organizacija The Prairie School
Poslato 4/14/20
Obnovljeno 4/14/20