Modelando equação matemática sobre pressão


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Modelando equação matemática sobre pressão
Opis Esta atividade tem por finalidade modelar a equação do Teorema de Stevin
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi modelagem, pressão
Simulacije Pritisak (HTML5)


Autori: Juciane1 Matrtins
Škola / Organizacija Escola Estadual Dr.Ernane Vilela Lima
Poslato 3/1/20
Obnovljeno 3/1/20