Logaritmo e Função Logaritmo


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Logaritmo e Função Logaritmo
Opis Utilizamos o objeto pH Scale como motivador para o ensino da noção de logaritmo e introdução a Função Logaritmo.
Subjekt Matematika
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod
Tip Discussion Prompts, Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Da
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi Ácido-Base, Função Logaritmos, Logaritmo, pH
Simulacije pH skala (HTML5)


Autori: Wedson Francelino Ribeiro Noronha, Francisco Régis Vieira Alves
Kontakt e-mail tadpnrdd@gmail.com
Škola / Organizacija IFCE
Poslato 9/24/18
Obnovljeno 10/8/18