Exploring Rectangles (area and perimeter)


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Exploring Rectangles (area and perimeter)
Opis Students explore the concepts of area and perimeter while teaching the area formula through an inquiry based process.
Subjekt Matematika
Nivo K-5 (OŠ)
Tip Domaći zad., Guided Activity, Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi area, perimeter
Simulacije "Majstor" za površine (HTML5)


Autori: Conor Doyle
Kontakt e-mail conornicdoyle@gmail.com
Škola / Organizacija Hunter Childhood STEM
Poslato 4/10/18
Obnovljeno 4/10/18