Simulation


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Simulation
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Demonstracija
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Indonežanski
Ključne riječi LKS
Simulacije Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje)


Autori: Suci Nujul Hayati
Kontakt e-mail sucinujulhayati@gmail.com
Škola / Organizacija Universitas Ahmad Dahlan
Poslato 3/28/18
Obnovljeno 3/29/18