Gene expression and regulation


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Gene expression and regulation
Opis
Subjekt Biologija
Nivo High School (Viša škola)
Tip Demonstracija, Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Transcription, gene regulation, translation
Simulacije Osobine gena - Osnove (HTML5)


Autori: Subha Eswaran
Kontakt e-mail subhabiologyap@gmail.com
Škola / Organizacija New Brunswick Health Science and Technology High School
Poslato 2/22/18
Obnovljeno 2/22/18