Spajanje više trošila


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Spajanje više trošila
Opis Nastavni listić za samostalno istraživanje svojstava serijskih spojeva na primjerima sa više trošila
Subjekt Fizika
Nivo Ostalo
Tip Guided Activity
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Hrvatski
Ključne riječi električni strujni krug, paralelni spoj, serijski spoj
Simulacije Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC) (HTML5)


Autori: Anita Sečan
Kontakt e-mail anitabranisa@yahoo.com
Škola / Organizacija OŠ BELICA
Poslato 11/9/17
Obnovljeno 11/9/17