CLASE GRADO 10 FISICA


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov CLASE GRADO 10 FISICA
Opis ACTIVIDD EN CLASE
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Da
Jezik Španski (Kolumbija)
Ključne riječi FISICA
Simulacije Kretanje projektila (HTML5)


Autori: nicolas rivera
Kontakt e-mail nicolasrivera814@yahoo.es
Škola / Organizacija the britishschool
Poslato 10/30/17
Obnovljeno 10/30/17