Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton
Opis Atividade virtual para uma aula de 75 minutos.
Subjekt Hemija
Nivo High School (Viša škola)
Tip Domaći zad., Guided Activity, Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton
Simulacije IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA (HTML5), IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA, Reaktanti, produkti reakcije i viškovi (HTML5), REAKTANTI,PRODUKTI REAKCIJE I VIŠKOVI


Autori: DANILO JOSE F PINTO
Škola / Organizacija USP
Poslato 5/26/17
Obnovljeno 5/26/17