Series and Parallel Circuits


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Series and Parallel Circuits
Opis Build a series and parallel circuit. Calculate voltage, current, and resistance.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Current, Parallel, Resistance, Series, Voltage
Simulacije Komplet zа jednosmjernu struju (DC Only), Virtual Lab


Autori: Howard Schneider
Škola / Organizacija Curtis High School
Poslato 2/8/17
Obnovljeno 2/8/17