Exploring Nuclear Fission


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Exploring Nuclear Fission
Opis Exploring the differences between U-235, U-238, and U-239 with respect to nuclear fission and chain reactions.
Subjekt Fizika, Hemija
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 90 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Fission, Uranium
Simulacije Nuklearni raspad


Autori: Karen M
Kontakt e-mail stuffforkaren@yahoo.com
Škola / Organizacija BHS
Poslato 12/30/16
Obnovljeno 12/30/16