Balanceando Ecuaciones


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Balanceando Ecuaciones
Opis Traducción a español de la guía elaborada por Laura Peck.
Subjekt Hemija
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Španski
Ključne riječi Ecuaciones químicas, Inorgánica., Orgánica
Simulacije IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA (HTML5)


Autori: Elvis Rivera
Škola / Organizacija Instituto Armando Calidonio
Poslato 4/18/16
Obnovljeno 4/18/16