Função Afim


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Função Afim
Opis Fundamentos Teóricos: Função Afim Objetivos: • Esboçar gráficos de uma função afim. • Compreender como o valor dos coeficientes altera o gráfico da função afim.
Subjekt Matematika
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod
Tip Guided Activity
Trajanje 90 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi Gráficos, Matemática., função afim, taxa de crescimento, termo independente
Simulacije Grafik kvadratne funkcije


Autori: Ederson Marcelino Silva
Kontakt e-mail ederson.silva@ifpr.edu.br
Škola / Organizacija Instituto Federal do Paraná, Campus União da Vitória
Poslato 3/21/16
Obnovljeno 3/21/16