skate park


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov skate park
Opis phy class
Subjekt Fizika
Nivo Osnovni studij - Uvod
Tip Lab
Uključen odgovor Da
Jezik Engleski
Ključne riječi skate park Energy
Simulacije Energija u skejt-parku


Autori: Annetta Serulla
Kontakt e-mail aserulla@email.itt-tech.edu
Škola / Organizacija ITT Tech
Poslato 1/12/16
Obnovljeno 1/12/16