Charges and Fields Lab


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Charges and Fields Lab
Opis I have created an inquiry lab based on two simulations to help students understand static charges.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Guided Activity, Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Static Charges
Simulacije ELEKTRIČNA POLJA TAČKASTIH NAELEKTRISANJA, Električni hokej je bolji od električne stolice!


Autori: John Wrigtht
Škola / Organizacija Walter Murray
Poslato 12/14/15
Obnovljeno 12/14/15