Hombre móvil. MRU y MRUA.


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Hombre móvil. MRU y MRUA.
Opis Estudio gráfico del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Domaći zad., Guided Activity, Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Španski
Ključne riječi Cinemática, MRU, MRUA, gráfica a-t, gráfica s-t, gráfica v-t
Simulacije Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje)


Autori: Amaya Garcia-Barahona
Kontakt e-mail amayagarciabarahona@gmail.com
Škola / Organizacija IES Satafi
Poslato 9/30/15
Obnovljeno 9/30/15