Balanced & Unbalanced Torque Webquest


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Balanced & Unbalanced Torque Webquest
Opis Determine the relationship between the applied force, frictional force (of the brake) and Torque. Determine the type of motion that results from balanced and unbalanced torque.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi angular acceleration, centripetal acceleration, torque
Simulacije MOMENT SILE


Autori: Heather Koczur
Škola / Organizacija Berea City Schools
Poslato 3/3/15
Obnovljeno 3/3/15