Greenhouse Effect: Good or Bad?


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Greenhouse Effect: Good or Bad?
Opis Self-guided tour of some of the basic inner-workings of the Greenhouse Effect, requiring both qualitative and quantitative analysis.
Subjekt Nauka o Zemlji
Nivo Osnovni studij - Uvod
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Greenhouse effect
Simulacije EFEKAT STAKLENE BAŠTE


Autori: Nathan Quarderer
Kontakt e-mail quarderern@nicc.edu
Škola / Organizacija Northeast Iowa Community College
Poslato 11/17/14
Obnovljeno 11/17/14