Bouw van een atoom


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Bouw van een atoom
Opis
Subjekt Hemija
Nivo High School (Viša škola)
Tip Demonstracija
Uključen odgovor Da
Jezik Holandski
Ključne riječi atoom, isotoop, massagetal
Simulacije Napravi atom


Autori: Julina
Kontakt e-mail julinareha@gmail.com
Škola / Organizacija Vrij Universiteit van Amsterdam
Poslato 11/10/14
Obnovljeno 11/10/14