Creating a successful population


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Creating a successful population
Opis
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Natural selection
Simulacije PRIRODNA SELEKCIJA


Autori: Dominic Inn
Kontakt e-mail dominicinn@gmail.com
Škola / Organizacija San Jose State University
Poslato 10/15/14
Obnovljeno 10/15/14