Força de Atrito


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Força de Atrito
Opis
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi Força de atrito, Inércia
Simulacije SILE I KRETANJE


Autori: Marcus Duarte
Škola / Organizacija IFMG
Poslato 2/20/14
Obnovljeno 2/20/14