Light and Waves E-Learning Activity


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Light and Waves E-Learning Activity
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Koncept pitanja
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Light, internal, refraction, relfection, total, waves
Simulacije Prelamanje svjetlosti


Autori: Gregory O'Neill
Škola / Organizacija Camberwell High School
Poslato 11/26/13
Obnovljeno 6/17/15