States of Matter: Basics


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov States of Matter: Basics
Opis
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi States of Matter: Project
Simulacije Agregatna stanja: osnovni nivo


Autori: Katherine Sarantis
Kontakt e-mail ksaranti@hunter.cuny.edu
Škola / Organizacija Hunter College
Poslato 3/17/13
Obnovljeno 3/17/13