Virtual Capacitor Lab


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Virtual Capacitor Lab
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Capacitor, Investigation, Worksheet
Simulacije KONDENZATOR


Autori: Clive Hamilton
Kontakt e-mail c.hamilton@tmi-sa.org
Škola / Organizacija TMI - The Episcopal School of Texas
Poslato 1/19/11
Obnovljeno 1/19/11