Exploring Voltage in Series Circuits


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Exploring Voltage in Series Circuits
Opis Students explore voltage in a series circuit.
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi series circuits, voltage
Simulacije Komplet zа jednosmjernu struju


Autori: dorina kosztin
Škola / Organizacija univ of missouri columbia
Poslato 10/18/10
Obnovljeno 10/18/10