Torque, Moment of Inertia, and Angular Momentum


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Torque, Moment of Inertia, and Angular Momentum
Opis was written for 1.08 version
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod
Tip Koncept pitanja, Lab
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi angular momentum, moment of inertia, torque
Simulacije MOMENT SILE


Autori: Sarah Stanhope
Škola / Organizacija Easley High School
Poslato 2/24/10
Obnovljeno 3/13/12