Wave on a String Simulation


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Wave on a String Simulation
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Koncept pitanja, Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi interference, reflection, wave
Simulacije TALAS NA ŽICI


Autori: S. Pennington
Kontakt e-mail spennington@ccsuvt.org
Škola / Organizacija Essex High School
Poslato 5/7/08
Obnovljeno 5/7/08