Moving Man


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Moving Man
Opis
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi acceleration, velocity
Simulacije Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje)


Autori: Traci Radil
Škola / Organizacija Douglas County Schools
Poslato 9/17/07
Obnovljeno 9/17/07