Chuyển ngay đến nội dung chính
Đăng nhập/Đăng ký
Mô phỏng khoa học tương tác
Các Mô phỏng hiện tượng vật lý vui nhộn, có tính tương tác, theo định hướng nghiên cứu của dự án PhET thuộc Đại học Colorado.
vinh danh công nghệ đã giúp ích cho nhân loại
Tech Awards
Hãy cùng chúng tôi tham gia Facebook icon  |  Theo dõi tin tức chúng tôi trên Twitter icon  |  Hãy đọc blog của chúng tôi  |  Đăng ký vào danh sách newsletter của chúng tôi
Dành cho Giáo viên
Green arrow Thủ thuật PhET
Green arrow Duyệt xem các công trình của giáo viên
Green arrow Chia sẻ công trình của bạn
Green arrow Hội thảo
Green arrow Dịch các Mô phỏng
Thông tin
Green arrow Thông tin mới
Green arrow Thông tin về PhET
Green arrow Liên lạc với chúng tôi
Green arrow Tài trợ
PhET được trợ giúp bởi...
các nhà tài trợ khác, kể cả các nhà giáo dục như quý vị.