ข้ามไปเพื่อกลับสู่หน้าหลัก
สนับสนุนการดำเนินงานประจำปีของ PhET: Donate Today สถานการณ์จำลองแบบ HTML5 HTML
สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ สำหรับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เข้าใช้สถานการณ์จำลอง
The Tech Awards
< >
สำหรับครูผู้สอน
เคล็ดลับการใช้ PhET
ค้นหากิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมแบ่งปันกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
แปลภาษาสถานการณ์จำลอง
เกี่ยวกับสถานการณ์จำลอง
สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น?
เกี่ยวกับ PhET
งานวิจัยของ PhET
ติดต่อทีมงาน PhET
PhET ได้รับการสนับสนุนโดย...
และพวกเรา ผู้ให้การสนับสนุน, รวมทั้งนักการศึกษาเชิงพัฒนาคล้ายกับผู้สอน