Skip to Main Content
Sign in / Register
शास्त्रिय संवादी सादृशीकरण
कोलाराडो विश्वविद्यालयातर्फे PhET कडून संशोधनावर आधारीत
भौतिकी संकल्पनांचे संवादी सादृशीकरण
Recipient of The Tech Award 2011
honoring technology benefitting humanity
Tech Awards
आमच्यात सामिल व्हा Facebook icon  |  आमचा पाठलाग करा Twitter icon  |  आमची अनूदिनी वाचा  |  आमच्या माहिती पत्रकाचे वाचक व्हा