Skip to Main Content
Sign in / Register
शास्त्रिय संवादी सादृशीकरण
कोलाराडो विश्वविद्यालयातर्फे PhET कडून संशोधनावर आधारीत
भौतिकी संकल्पनांचे संवादी सादृशीकरण
Recipient of The Tech Award 2011
honoring technology benefitting humanity
आमच्यात सामिल व्हा Facebook icon  |  आमचा पाठलाग करा Twitter icon  |  आमची अनूदिनी वाचा  |  आमच्या माहिती पत्रकाचे वाचक व्हा