Skip to Main Content
INTERACTIVE SIMULATIONS
FOR SCIENCE AND MATH
60 दशलक्षाहून अधिक सादृशीकरणे पाठवली गेली.
Play with Simulations Teachers Register Here
< >
शिक्षकांकरीता
Tips for Using PhET
उपक्रम चाळा
Share your Activities
कार्यशाळा / साहित्य
सादृशीकरणे भाषांतरीत करा.
विषयक
नवीन काय?
PhET बाबत
Our Team
Research on PhET
आमच्याशी संपर्क करा.
Donate Today
आणि आमचे तुमच्यासारखे मार्गदर्शक धरून इतर प्रायोजक,